فروشگاه

تهران، خیابان امیرکبیر،خیابان سعدی جنوبی ، روبروی اداره پست ، جنب هتل فارس  ،پ ۹۱ 

کارخانه

تهران، شهرک صنعتی خاوران ، سایت آهنگران ، کوچه نهم شرقی ، پلاک ۵۱۰۵