Klingrit sheet

ورق کلینگریت

ورق کلینگریت چیست؟ از این مدل ورق ها به عنوان جایگزینی برای ورقهای آزبست مورد استفاده قرار می‌گیرد در ساختار ورق های نسوز ... ادامه مطلب
<